Pinracer

Pinracer är en webbaserat lösning som kan vara till nytta för den som spelar på trav och/eller galopp hos ATG. Pinracer hjälper dig med både rangordning, skapande av system och reducering – direkt i din webbläsare. Du behöver inte ladda hem och installera något i din dator. Pinracer har tillgång till en enorm samling relevant statistik för trav och galopp, som du med några enkla knapptryckningar kan använda för att få fram specialgjorda spelsystem.

Kostnaden för att använda Pinracer är 89 kronor, men man kan prova på helt gratis i en månad. Om du är nyfiken på vad Pinracer är kan du alltså registrera dig helt gratis och testa produkten i en månad innan du bestämmer dig för om den är värd 89 kronor i månaden för dig. Det finns inget abonnemang med bindningstid hos Pinracer, så man kan sluta när som helst.

Pinracer kan användas för att göra system som kostar upp till 50 000 kronor att lämna in. Anledningen till att man inte får göra dyrare system än så är att Pinracer följer ATG:s riktlinjer för att motverka robotspel.

Pinracer ägs av det svenska aktiebolaget Softstructure Solutions AB.

pinracer

Att använda sig av Pinracer

 1. Gå till Pinracer och registrera dig. Första månaden är helt gratis, och det finns ingen bindningstid.
 2. Ange hur mycket du vill satsa och hur många spikar du vill göra, och låt Pinracers autosystem skapa en systemram åt dig. Du kan läsa mer om autosystemet här nedanför.
 3. Om du vill förfina ditt system kan du använda dig av Pinracers verktyg för rangordning.
 4. Nästa steg är att låta Pinracers verktyg för reducering reducera ditt system så att det blir så kostnadseffektivt som möjligt.
 5. Pinracer har en smidig webblösning som gör att du kan lämna in ditt spel direkt till ATG via Pinracer.

System som du har skapat hos Pinracer går att spara. System som är äldre än två veckor ligger under fliken ”arkiverade system”.

Pinracers statistik

Statistiken hos Pinracer går i de flesta fall tillbaka till den 1 januari 2010, men för insatsprocent finns bara statistiken från den 1 januari 2012 och framåt.

Pinracer är utformat så att störst vikt läggs vid nyare händelser i statistiken, medan sådant skedde längre tillbaka i tiden väger lättare. Statistiken uppdateras efter varje tävlingsdag.

Pinracers statistik för hästar, kuskar och tränare går tillbaka till den 1 januari 2010. Som nämnts ovan har Pinracer statistik för insatsprocent från den 1 januari 2012 och framåt.

Exempel på parametrar som Pinracer tar hänsyn till:

 • Hästens ålder
 • Hästens kön
 • Hästens form i förhållande till konkurrenterna i loppet
 • Hästens restid
 • Hästens vila
 • Hästens balans
 • Starter
 • Segrar
 • Pengar
 • Tider
 • Galopp
 • Underlag
 • Spår
 • Kuskar
 • Tränare
 • Odds
 • Vilka favoriter som verkar vara överskattade av spelarkollektivet

Låt Pinracer bygga en systemram åt dig

Pinracer skapar en systemram åt dig baserad på tillgänglig statistik. Du anger hur många spikar du vill ska göras, hur mycket pengar du vill satsa och vilken typ av infriandechans som Pinracer ska begagna sig av. (Du kan läsa mer om infriandechans här nedanför.) Pinracers autosystem skapar en system med spiklopp, sparlopp och garderingslopp. Om du inte själv anger vilka lopp/hästar som ska spikas sätts spikarna på de hästar som, baserat på statistiken, bedöms ha högst vinstchans.

När systemramen är klar kan använda dig av verktygen för rankning och reducering för att bearbeta den vidare.

Infriandechans och möjligheten att använda sig av automatisk rangordning

När du använder dig av Pinracer kommer du att se en ruta för autorankning. Det är upp till dig om du vill använda dig av autorankning eller ej.

Om du vill använda dig av automatisk rangordning, klicka i rutan för autorankning. Pinracer kommer då att kombinera den allmänna historiska infriandechansen med statistik som är omgångsunik för hästen, kusken, tränaren, etc. Även faktorer som banans karaktär tas i beaktande, inklusive upploppets längd och huruvida banan har openstretch eller ej.

Om du inte klickar i rutan för autorankning kommer Pinracer att begagna sig av en infriandechans som är baserad på allmänt historiskt utfall för den aktuella spelformen (V75, V64, etc). Faktorer som kommer att beaktas är klass/proposition distans, startmetod, startspår och hur hästarna var rankade i loppen enligt ATG:s insatsprocent.

Rangordning (rankning)

Rangordning är hästarna är av yttersta vikt för den som vill använda sig av ett reducerat system. Reducerade system är praktiska eftersom de håller nere spelkostnaden och gör att pengarna satsas på ett mycket effektivt vis.

pinracer sajtMan kan använda sig av många olika metoder för att rangordna hästar. En populär metod är att begagna sig av hästarnas insatsprocent för att rangordna dem, så att hästen med högst streckprocent hamnar högst upp, och så vidare. Denna metod används bland annat på ATG:s egna sajt. Det är ett snabbt och enkelt sätt att rangordna hästar, men metoden tar endast hänsyn till insatsprocenten.

Om du vill göra en mer avancerad rangordning som tar fler faktorer i beaktande än bara insatsprocenten kan du få hjälp hos Pinracer. Hos Pinracer finns snabbvalsknappar så att du med några enkla klick kan rangordna hästarna enligt flera olika parametrar utan att själv behöva gå igenom de enorma mängder statistik som ligger bakom rangordningarna.

Exempel på kriterier som man kan använda sig av för rangordning hos Pinracer:

 • Kuskarna vinstprocent
 • Hästarnas vinstprocent
 • Antal starter
 • Tider
 • Turordning
 • Hur mycket pengar en häst har tjänat i snitt per start

Du måste inte använda samma parametrar för samtliga lopp i ditt system, utan kan rangordna individuellt för varje enskilt lopp om du så föredrar.

Självklart kan du också välja att gå in och göra rangordningen helt manuellt.

Reducera systemet för att få ned kostnaden

Hos Pinracer finns en lång rad olika reduceringskriterier som man kan applicera på sitt system för att koka ned det och få ned kostnaden för att lämna in det. Lägg in dina krav och klicka på ”beräkna” för att se reduceringen genomföras och vad kostnaden hamnar på. Hos Pinracer är det enkelt att prova på olika sorters reducering innan man bestämmer sig för vilket reducerat system man vill lämna in till ATG. Självklart får du hela tiden information om hur mycket av de ursprungliga raderna som reducerats bord, hur många enskilda kuponger som ingår i systemet och vad infriandechansen är beräknad att vara.

Vad krävs för att Pinracer ska fungera på min dator?

Operativsystem Senaste versionen av Windows eller Mac OS X rekommenderas. Flera tidigare versioner är dock också kompatibla med Pinracer, inklusive Windows XP, 7, 8.0 och 8.1.
Webbläsare Pinracer fungerar ihop med de flesta webbläsare, såsom Explorer, Firefox, Chrome, Safari och Opera.

Kundservice

Telefonnummer: 0721-55 51 55
E-postadress: info@pinracer.com
Livechatt: Nej